Rezerwacje: 508 623 796
Pinakoteka to

kameralna, industrialna restauracja,
w której dużo się dzieje

Dobra kuchnia, muzyka na żywo, wernisaże- Zapraszamy!